Zaufany partner w projektach budowlanych i optymalizacji procesów eksploatacyjnych

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas przygotowania i realizacji dużych projektów infrastrukturalnych o wartości ponad 150 miliardów zł, rozumiemy wyzwania, które stoją przed inwestorami i wykonawcami inwestycji.

Pomagamy ograniczyć ryzyko i zwiększyć wydajność dzięki nowoczesnym, cyfrowym procesom i najnowszym technologiom.

SPI cieszy się zaufaniem osób odpowiedzialnych za eksploatację infrastruktury, inwestorów i wykonawców, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności wykorzystania złożonych zasobów infrastruktury.

Z myślą o Twoim sukcesie

Eksploatacja
Lepsze wykorzystanie zasobów

 • Doradztwo
 • Modelowanie i symulacje
 • Weryfikacja studium wykonalności
 • Cyfrowy bliźniak (digital twin)

Projekty Inwestycyjne
Lepsze rezultaty

 • Integracja procesów inżynieryjnych i nadzór inwestorski
 • Optymalizacja inwestycji & 4D (symulacja działań w czasie)
 • 5D (analizy kosztowe)
 • BIM i zarządzanie projektami
 • Zarządzanie Inwentaryzacją (pozyskanie danych o zasobach, danych geodezyjnych, dokumentacja powykonawcza etc.)
 • Automatyzacja sterowania projektami
 • Systemy zarządzania informacjami
 • Zaangażowanie interesariuszy

Przedsiębiorstwo
Uwolnienie produktywności

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Systemy zarządzania projektami
 • Systemy zarządzania inżynierią
 • Opracowywanie wymagań BIM

Kogo Wspieramy?

Inwestorzy & Biura Zarządzania Projektami

Służymy pomocą tam gdzie poziom skomplikowania projektów połączony z presją czasową i kosztową staje się dla inwestora wyzwaniem.

Jako partner działający w głównej mierze po stronie inwestorów, SPI doskonale rozumie wyzwania związane z zakresem prac, programem, budżetem i bezpieczeństwem. Nasza oferta usług odpowiada na kluczowe wyzwania, przed którymi stają inwestorzy, pomagając im w realizacji celów i osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Generalni Wykonawcy

Na wykonawcach inwestycji spoczywa coraz większa odpowiedzialność i ryzyko związane z realizacją projektu. SPI służy pomocą jako wiodący integrator prowadzonych prac, wspierając generalnych wykonawców w bezpiecznym i wydajnym zrealizowaniu celów. Dzięki naszemu doświadczeniu, wykorzystaniu optymalnych procesów i nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie wpłynąć na poprawę osiąganych rezultatów.

Architekci i Inżynierzy

Dzięki doświadczeniu w realizacji różnego rodzaju kontraktów, tych tradycyjnych, zaprojektuj i zbuduj, joint venture, etc. rozumiemy wyzwania związane z integracją projektowania. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i ryzyko głównego integratora, umożliwiając uczestniczącym podmiotom koncentrację na ich podstawowych kompetencjach.