O Nas

SPI w Polsce

W roku 2019 SPI rozpoczęło swoją aktywność na rynku polskim, promując połączoną ofertę rozwiązań dla projektów infrastrukturalnych, w partnerstwie z wiodącym japońskim przedsiębiorstwem technologicznym.

Zidentyfikowany potencjał związany z licznymi inwestycjami i rosnącą potrzebą optymalizacji procesów m.in. poprzez wykorzystanie metodologii BIM, sprawiły że SPI zdecydowało się na zbudowanie lokalnego zespołu w Polsce.

Łącząc znajomość lokalnych uwarunkowań i wysokie kwalifikacje polskich pracowników z doświadczeniem SPI nabytym przy realizacji kluczowych inwestycji przy realizacji kluczowych inwestycji (np. modernizacja King’s Cross w Londynie, czy rozbudowa lotniska Heathrow, etc.) tworzymy zespół, który jest w stanie wesprzeć realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów infrastrukturalnych (i nie tylko) w Polsce i w Europie.

BIM (Building Information Modelling) jest w Polsce relatywnie nową metodologią, która obecnie zyskuje dużą popularność dzięki znaczącym korzyściom zarówno dla inwestorów, jak i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację i późniejsze wykorzystanie obiektu.

W wielu wiodących gospodarkach metodologia ta jest szeroko wykorzystywana już od kilku lat, a osiągane korzyści sprawiają, że kolejne kraje wprowadzają obligatoryjne stosowanie BIM.

Np. od początku 2020 roku wykorzystanie BIM jest obligatoryjne w Niemczech (dla inwestycji transportowych), a w Wielkiej Brytanii już od 2016 roku, dla znaczących inwestycji publicznych. Metodologia ta jest również rekomendowana przez organy Unii Europejskiej.

W SPI jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości BIM będzie powszechnie wykorzystywanym standardem na polskim rynku. Budujemy nasz lokalny zespół aby wykorzystać ogromny potencjał i kwalifikacje polskich inżynierów, łącząc je z latami naszego doświadczenia w wykorzystaniu BIM i realizacji największych projektów budowlanych, w celu wzrostu jakości realizowanych w Polsce inwestycji.

SPI – Kilka słów o nas

W SPI wierzymy, że istnieje lepszy sposób zarządzania informacjami w organizacjach związanych z infrastrukturą i w dużych projektach budowlanych. Wierzymy, że istnieją wydajniejsze i bardziej produktywne rozwiązania, w których sposób działania, procesy i technologie są do siebie dopasowane, by zapewnić osiągnięcie lepszych wyników.

Od 2005 roku z sukcesem budujemy reputację „przyjaciela branży”, zachowując bezstronność i współpracując z naszymi klientami w sercu największych projektów infrastrukturalnych.

Podejmujemy ryzyko inżynieryjne jako wiodący integrator prac projektowych i modelu BIM rozwijanego podczas realizacji projektów budowlanych, skupiając się na możliwości wprowadzenia usprawnień, które wpłyną na poziom realizacji projektu i jakość dostarczonego wyniku.

Nasze Pochodzenie

Historia początków SPI sięga roku 2005, kiedy to założyciele i pierwsi członkowie zespołu SPI pracowali nad realizacją najbardziej zaawansowanych części projektu brytyjskiego zarządcy infrastruktury kolejowej – Network Rail (projekt West Coast Route Modernisation Programme o wartości 10 miliardów funtów).

Zbudowany, wysoce kompetentny zespół, pomógł usprawnić i przyspieszyć proces projektowy, zaoszczędzając miesiące prac zaplanowanych w harmonogramie. Po sukcesie związanym z realizacją projektu powstało SPI, które zostało utworzone z myślą o wsparciu szerszego grona klientów w ich wyzwaniach z realizacją kluczowych projektów infrastrukturalnych. Szybko się okazało, że przy każdym dużym projekcie, niezależnie od branży, istnieją fundamentalne problemy z integracją przy projektowaniu i budowie, które potrafimy skutecznie rozwiązać.

Firma SPI powstała w 2008 roku i szybko zdobyła reputację dostawcy, który znacząco i bardzo pozytywnie wpływa na udaną realizację projektów infrastruktury kolejowej. Wyzwania, z którymi się mierzyliśmy związane były nie tylko z integracją projektu, ale także z planowaniem budowy, zarządzaniem dokumentami, kontrolą projektu, zarządzaniem inwentaryzacją aktywów (BIM), zaangażowaniem interesariuszy i nie tylko – wszystkie procesy związane z zarządzaniem informacjami pozostawały w naszej gestii.

SPI Współcześnie

Dziś wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów (o łącznej wartości 30 miliardów funtów), aby wspierać przedsiębiorstwa w ich inwestycjach infrastrukturalnych i wyzwaniach związanych z efektywną eksploatacją zasobów, na rynkach międzynarodowych. Koncentrujemy się nie tylko na wdrażaniu technologii wspomagającej, ale także na implementacji szczupłych procesów (lean) i promowaniu właściwych zachowań prowadzących do synergii.

Jako średniej wielkości organizacja obsługujemy szeroki i stale rosnący zakres sektorów i klientów. Jesteśmy teraz zaufanym partnerem obsługującym klientów takich branż jak:

Współpracujemy zarówno ze spółkami odpowiedzialnymi za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury, z inwestorami, inżynierami kontraktu (nadzór inwestorski), generalnymi wykonawcami oraz dostawcami technologii i innymi spółkami realizującymi prace inżynieryjne.

Nasza kultura

Promujemy różnorodność, nowe pomysły i zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Mamy szczęście pracować przy największych, niezwykle ciekawych projektach, za każdym razem mierząc się z nowymi wyzwaniami.

Innowacja jest zapisana w naszym DNA – zespół SPI przełamuje granice, tworzy nowe rozwiązania i przekracza oczekiwania swoich klientów.

Z całego serca wierzymy w mantrę, że „ jesteśmy niczym bez naszych ludzi”, dlatego nasz dyrektor zarządzający, Simon Wray, postanowił sponsorować inicjatywę rządu brytyjskiego ‘Investors In People’ w całej firmie. Ten niestandardowy krok dla stosunkowo niewielkiej organizacji pomógł zbliżyć naszych pracowników, jeszcze bardziej umacniając nasz zespół.

Pobierz Broszurę SPI