Kluczowe projekty
& dostarczone wyniki

Dowiedz się więcej o dużych projektach wspieranych przez SPI poprzez wdrożenia BIM – Building Information Modelling

INWESTYCJA MERIDIAN WATER
MODERNIZACJA STACJI KOLEJOWEJ
PORT OF IMMINGHAM
INWESTYCJA KOLEJOWA NORTH LONDON
ROZWIĄZANIA BIM POZIOM 2
METRO - BAKERLOO LINK LINE
PROJEKT ELEKTRYFIKACJI LINII KOLEJOWEJ
PROJEKT ZWIĄZANY Z INFRASTRUKTURĄ SIECI KOLEJOWEJ THAMESLINK
PROJEKT ELEKTRYFIKACJI LINII KOLEJOWEJ
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Kluczowe Wyniki

Poprawa harmonogramu prac poprzez zastosowanie BIM

Usprawnienie przebiegu fazy projektowej, przyspieszenie zatwierdzenia projektu i odpowiedzi na pytania techniczne

Szybsze uzyskanie poparcia od interesariuszy inwestycji poprzez zarządzanie informacją

Obniżenie kosztów pozyskania danych o infrastrukturze (Pozyskanie danych do modelu BIM – surveying) za pośrednictwem usług zarządzania SPI survey management

Skrócenie czasu dostarczenia informacji o infrastrukturze podziemnej poprzez autorski system zarządzania informacją

Eliminacja ilości nieudanych i zbędnych prac na placu budowy

Stosunek ilościowy Six Sigma 6: 1 = zaoszczędzenie 6 zł na każdy 1zł wydany