SMARTSHEET PLATINUM SOLUTIONS PARTNER

Zintegruj, zautomatyzuj i zorganizuj przepływy danych w projekcie i w ramach organizacji. Uczyń pracę zdalną maksymalnie efektywną – kontroluj zespoły i projekty za pomocą wiodącego narzędzia.


Smartsheet to światowej klasy oprogramowanie (SaaS) do organizacji i zarządzania pracą. Dzięki odpowiednim procesom i konfiguracji, Smartsheet pomaga poprawić wyniki organizacji poprzez właściwe gromadzenie, organizowanie, automatyzację i integrację danych.

SPI jest jednym z najbardziej doświadczonych integratorów platformy Smartsheet, szeroko wykorzystującym to narzędzie w niemal wszystkich swoich projektach, aby zapewnić uczestnikom inwestycji możliwość dostępu do danych i wglądu w realny stan realizacji projektu w czasie rzeczywistym oraz zredukować koszty realizacji inwestycji. SPI opracowało autorską metodologię konfiguracji platformy, tworząc swoiste centrum kontroli nad projektem, oferowane pod marką Command Centre. Z przyjemnością informujemy, że SPI jest partnerem Smartsheet z najwyższym statusem doświadczenia ‘Platinum Smartsheet Partner’.

Smartsheet – fakty i liczby

20 milionów
użytkowników

95% Fortune 500
(największych firm świata)

Ponad 120
milionów firm

Blisko 200
krajów

SPI – nasze doświadczenie i wnoszona wartość:

150 miliardów
PLN – wartość
wspartych
projektów

20% – średnia
poprawa
produktywności

250 milionów PLN –
oszczędności klientów w
obszarze inżynierii i
konstrukcji

Miesiące
zaoszczędzonego
czasu w realizacji
projektów

Jakie wsparcie oferuje SPI?

Status ‘Platinum Smartsheet Partner’ wskazuje na najwyższy możliwy poziom zaawansowania i przygotowania do wdrożenia platformy i maksymalizacji możliwych korzyści płynących z jej odpowiedniej konfiguracji i wykorzystania.

Oprogramowanie jest świetnym narzędziem, ale musi zostać odpowiednio skonfigurowane, a jego wykorzystanie odpowiednio rozpropagowane wśród użytkowników końcowych – w tym zakresie możesz liczyć na fachowe wsparcie ze strony SPI!

Mamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu technologii wspomagających w dużych i małych zespołach, zarówno pracując zdalnie jak i w lokalizacji klienta. Wdrożenie rozwiązania nie wymusza gruntownych zmian w procesach – jest dostosowywane do aktualnie istniejącej organizacji i do potrzeb klienta, tak aby zapewnić maksimum efektywności.

Wiemy, że zmiany wprowadzają wiele zamieszania, dlatego opracowaliśmy metodologie, które są łatwe do wdrożenia, a jednocześnie oszczędzają czas i pieniądze, przynosząc zwrot z inwestycji w rekordowo krótkim czasie.

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy przy realizacji niektórych z najbardziej złożonych projektów budowlanych w Wielkiej Brytanii, opracowaliśmy metodologię, która koncentruje się nie tylko na technologii wspomagającej, ale także na efektywności procesów i odpowiednim podejściu, które pomagają wdrożyć wysoce wydajne rozwiązanie do pomiaru wydajności projektu – rozwiązanie specjalnie skonfigurowane i dostosowane do potrzeb danego projektu i konkretnej organizacji.

Nasze wiodące rozwiązanie pod marką Command Center wykorzystuje siłę Smartsheet i jest idealnie dostosowane dla liderów, którzy szukają wiarygodnego wglądu w koszty, postęp prac i programy projektowe oraz poziomy ryzyk, aby uniknąć przekroczenia planów i zwiększyć produktywność.

Pozwól, że pomożemy Ci przejąć kontrolę nad Twoimi danymi i zapewnimy Ci dostęp do wiarygodnych, połączonych ze sobą i aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji prezentowanych na panelach zarządczych dostępnych z poziomu komputera i urządzeń mobilnych. Uzyskaj pełną kontrolę nad poziomem wypełnienia wskaźników KPI oraz pewność optymalnej realizacji zadania.

Command Centre – zwiększ produktywność i zaoszczędź tysiące godzin pracy poprzez automatyzację procesów i redukcję manualnej administracji.

Warianty Wsparcia

Samodzielna Implementacja

Pakiet licencji, dostęp do platformy,
szkolenia on-line

Konfiguracja Systemu

Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby skonfigurować platformę, importować i integrować istniejące dane oraz tworzyć raporty i pulpity zarządcze, którymi możesz zarządzać samodzielnie.

Standardowe Moduły

Gotowe moduły, skonfigurowane pod potrzeby konkretnych dziedzin (np. inwestycje drogowe, kolejowe, lotniskowe, etc), dostosowane do szybkiej implementacji

Pełne Wsparcie

Pozwól nam zająć się wszystkim, w tym pełną (dedykowaną do potrzeb) konfiguracją systemu, zaangażowaniem użytkowników, kontrolą zmian i wsparciem technicznym.

Doradztwo

Skorzystaj z naszej pomocy i doświadczenia w sprawnym przezwyciężeniu wyzwań związanych z danymi

SPI – Studium Przypadku

Kolej

Network Rail (brytyjski odpowiednik PKP PLK), operator sieci kolejowej w Wielkiej Brytanii powierzył SPI zadanie stworzenia systemu zarządzania, który z łatwością rejestruje i raportuje serię kluczowych zestawów danych. Liderzy projektów nie muszą już czekać na raporty do końca okresu raportowania, mogą sprawdzać aktualny status projektu tak często, jak chcą, ponieważ cały system aktualizuje się co 60 sekund, a raportowanie jest zautomatyzowane. Raporty i pulpity nawigacyjne opierają się na danych o kontrolowanej jakości, a dublowanie procesów zostało wyeliminowane.

Smartsheet służy, między innymi, do zarządzania w czasie rzeczywistym kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ryzykiem, zapytaniami technicznymi, zarządzaniem projektami i zespołami i nie tylko. Obszary Network Rail używających Smartsheet do zarządzania swoimi danymi i łączenia ich systemów planowania i zarządzania dokumentami obejmują:

 • Inżynierię, w tym projektowanie, integrację systemów, zapewnienie jakości
 • Budowę / Konstrukcję
 • Głównego wykonawcę
 • Bezpieczeństwo
 • Jakość
 • Środowisko
 • Sprzedaż & Marketing
 • Zarządzanie projektami

Lotniska

Na lotnisku Heathrow Smartsheet jest używany do śledzenia różnych obszarów prowadzonych prac na terenie inwestycji – SPI stworzyło dwa unikalne rozwiązania, które pomagają zwiększyć produktywność i widoczność prac związanych z różnymi projektami.

Nasze pierwsze wdrożenie pomogło menedżerom poszczególnych (z kilkudziesięciu) obszarów uzyskać wgląd w postępy projektowania i budowy oraz pomogło wyższemu kierownictwu uzyskać wgląd w postępy oraz poziom wykorzystania zasobów w różnych obszarach roboczych. Wdrożone w niespełna 3 tygodnie rozwiązanie, przyniosło 100% zwrot z inwestycji już w ciągu 3 miesięcy funkcjonowania.

Widząc efekty dotychczasowych prac, Heathrow poprosiło SPI o propozycję kolejnych wdrożeń. SPI zaproponowało nowatorskie rozwiązanie łączące platformę Smartsheet z narzędziem do tworzenia wirtualnej rzeczywistości (Unreal Engine) w celu stworzenia narzędzia do sprawnego tworzenia symulacji 4D -pokazujących przebieg procesów konstrukcyjnych w czasie. Narzędzie to umożliwiło interesariuszom i kierownictwu w zrozumieniu funkcjonowania wielu obszarów prowadzonych prac, w dynamicznym środowisku, w czasie rzeczywistym i w ocenie wpływu zmian harmonogramu na funkcjonowanie lotniska, zapewniając sprawną obsługę pasażerów lotniska.

Autostrady

Brytyjski zarządca infrastruktury drogowej (Highways England) potrzebował codziennych raportów z postępów prac swoich dostawców. Smartsheet był używany do zbierania danych o postępach na placu budowy (przez kierowników budowy), dane aktualizowano w czasie rzeczywistym, aby menedżerowie mogli porównywać planowane i rzeczywiste postępy prac danej zmiany. Pulpity z informacjami zarządczymi i raporty zbiorcze były tworzone automatycznie z aktualizacją w czasie realnym i dostępne na urządzeniach mobilnych dla zespołu zarządzającego.

Smartsheet – Obszary Wykorzystania

Smartsheet jest używany na całym świecie w celu poprawy produktywności oraz kontroli nad projektem i organizacją. SPI wypracowało unikalne kompetencje wykorzystania platformy w obszarze inżynierii i infrastruktury, jednak Smartsheet jest również szeroko wykorzystywany w takich obszarach jak:

 • IT (informatyka)
 • HR (kadry)
 • Zakupy
 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Rozwój produktu
 • Eksploatacja

Dowiedz się więcej: www.smartsheet.com/customers

Co mówią nasi klienci

“Wiedzieliśmy, że musimy utworzyć tzw ‘jedno źródło prawdy’ (spójne środowisko danych), a SPI rozumiało naszą potrzebę i istotę bazowania wyłącznie na wiarygodnych danych. Ich rozwiązanie Command Center zapewniło nam sprawną integrację systemu zarządzania informacjami z naszymi istniejącymi procesami biznesowymi, jednocześnie obejmując kompleksowy zestaw wskaźników, rejestrów, formularzy i raportów wraz z pulpitami zarządczymi generowanymi w czasie rzeczywistym”

BAM Nuttall LTD, manager cyfryzacji budownictwa
Bianca Millar

“Możliwość usprawnienia wymiany informacji i automatyzacji raportowania poprawiła nasze relacje z kontrahentami, co z kolei zmniejszyło poziom administracji i niepewności. SPI pomogło nam ograniczyć nieefektywność w naszych procesach, co przyniosło korzyści wszystkim stronom pracującym nad projektem.”

Kierownik projektu, Network Rail (brytyjski odpowiednik PKP PLK)
Adam Jones

“Jako kierownik BHP przez ponad 25 lat nigdy nie widziałem systemu, który byłby tak łatwy we wdrożeniu i obsłudze… Command Centre zupełnie zmieniło zarządzanie bezpieczeństwem na projekcie przebudowy King’s Cross. Prostota gromadzenia danych, analizowania i raportowania dała mi znacznie lepsze zrozumienie tego ‘gdzie jesteśmy’ i ‘co musimy zrobić’ w kierunku poprawy (…)”

King’s Cross, Manager BHP,
Karl Spooner