Usługi dla projektów budowlanych i procesów operacyjnych
minimalizacja ryzyk i wzrost produktywności

Nasza oferta powstała z myślą o redukcji ryzyka, poprawie produktywności i osiąganych wyników. Oferowane usługi wdrażamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiodącą pozycję w branży BIM

Optymalne procesy operacyjne
Optymalne projekty infrastrukturalne
Decyzje oparte na faktach
SPI Services

Dla Inwestorów, Operatorów, Biur Projektowych i Generalnych Wykonawców

Modelowanie & Symulacje

Doradztwo/Konsulting

Odkryj prawdziwą wartość posiadanych zasobów poprzez modelowanie i symulacje. Sprawdź uzasadnienie biznesowe inwestycji, aby upewnić się, że osiągniesz pożądane wyniki.

CAPEX + OPEX
Nasi eksperci z zakresu praktyk operacyjnych i projektów budowlanych zapewniają niezależne, bezstronne i zaufane porady

Cyfrowy Bliźniak / Digital Twin

Dzięki naszej platformie integracji systemów (V-RAM) możesz zintegrować dane dotyczące posiadanych zasobów, dodać dane, użyć analiz predykcyjnych i zastosować optymalne rozwiązania aby uwolnić niewykorzystany dotąd potencjał.
Zadaj dowolne pytanie dotyczące swojego zasobu i uzyskaj precyzyjne wyniki – od zmian w harmonogramie po oceny skutków awarii

Komunikacja, szkolenia i rozwój

Od fazy pierwszych zezwoleń po etap szkolenia operatorów tworzymy środowisko wirtualne o wysokim stopniu odwzorowania rzeczywistości by pozyskać przychylność interesariuszy i pracowników. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa, skraca czas i koszty oraz eliminuje nieporozumienia wynikające z odmiennych interpretacji założeń.

4D – symulacja działań w czasie

Użyj projektowania 4D, aby zintegrować i usunąć kolizje prowadzonych prac na placu budowy. Przećwicz i zoptymalizuj swoje metody przed zaangażowaniem wdrożeniem ich w praktyce. Poinformuj pracowników i interesariuszy o swoim podejściu do realizacji prac i planach, aby zapewnić ich zaangażowanie, dostęp do informacji i przychylność

Zarządzanie Informacją i Technologią

Doradztwo BIM – Wdrażanie wiodących brytyjskich standardów BIM z dostosowaniem ich do rynku polskiego wg ‘BIM Standard PL’

Common Data Environment – Tworzenie spójnego środowiska danych, CDE

Zarządzanie Informacją w Projektach Budowlanych

Surveying – pozyskanie danych do modelu BIM (kompletacja danych o zasobach)

Podpisy Cyfrowe