Zarządzanie Informacją & Technologią
Informacja jest wszystkim

Dostęp do aktualnych informacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego projektu. Pomagamy zminimalizować istniejące ryzyka i przezwyciężyć wyzwania związane z dostarczeniem pożądanego wyniku na czas i w odpowiedniej jakości.

 • Zwiększ pewność dostawy na czas i zgodnie z budżetem
 • Ogranicz koszty roszczeń za opóźnienia
 • Popraw poziom zarządzania i kontroli danych
 • Popraw komunikację międzydziałową i z interesariuszami
 • Usprawnij wymianę danych w ramach i poza organizacją
 • Wyeliminuj ‘wąskie gardła’
 • Wyeliminuj zjawisko utraty informacji w przedsiębiorstwie

Dlaczego SPI?

SPI cieszy się zaufaniem klientów i posiada reputację niezależnego i bezstronnego eksperta w dziedzinie opracowania rozwiązań do efektywnego zarządzania informacjami w najbardziej złożonych projektach.

Rozwiązania SPI zapewniają wzrost wydajności dzięki lepszemu zarządzaniu informacjami. Posiadamy dogłębną znajomość technologii, metodologii BIM i narzędzi oferowanych przez takich dostawców jak Autodesk, Bentley, IBM, Microsoft i Oracle. Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas realizacji złożonych projektów, w wielu różnych sektorach.

Wsparcie dla Twojego zespołu uzupełnienie kompetencji i wdrożenie sprawdzonych praktyk i metodologii zaowocuje optymalizacją i działań i lepszymi rezultatami prowadzonych projektów.

Pełna bezstronność. Niezależność od jakiegokolwiek projektanta, wykonawcy lub dostawcy zapewnia całkowitą bezstronność w celu dostarczenia najlepszego rozwiązania dla Twojego projektu lub firmy.

Usługi

 • Integracja i zarządzanie: informacją w projekcie, danymi technicznymi, zmianami, dostawcami oprogramowania, procesami biznesowymi
 • Koordynacja i doradztwo: BIM (Building Information Modelling); CDE (Common Data Environment)
 • Dedykowane interfejsy użytkownika
 • Kontrola dokumentów
 • Technologie podpisu cyfrowego

Korzyści

 • Niższe koszty
 • Wyższa marżowość
 • Szybsza dostawa
 • Zapobieganie oszustwom
 • Ograniczenie roszczeń
 • Zwiększona integralność danych

Building Information Modelling (BIM)

Filozofia BIM obiecuje obniżyć koszty i poprawić wydajność. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc inwestorom, projektantom i wykonawcom w pomyślnym przejściu na ten nowy sposób pracy. Od opracowania wymagań BIM, poprzez wybór odpowiedniej do potrzeb technologii i narzędzi, po wdrożenie zarządu oraz wsparcie i trening całego zespołu. Na poziomie praktycznym zapewniamy zarządzanie informacjami o projekcie, zarządzanie zintegrowanym modelem BIM, usługi modelowania i audyty – wszystko w zgodności z normami europejskimi ISO 19650 oraz BS1192.

Podpisy cyfrowe

Podpisy cyfrowe usprawniają cyfrowy obieg dokumentów, co z kolei obniża koszty, czas i wysiłek związane z drukowaniem, zatwierdzaniem i akceptacją dokumentacji. Technologia prawnie wiążącego podpisu, zgodna z przepisami eiDAS 2016, jest odpowiednia do stosowania w projektach, zakupach, procesach HR i wielu innych obszarach. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podpisy cyfrowe mogą wpłynąć na firmę taką jak Twoja.

Pozyskanie danych do modelu BIM (Survey Management)

Posiadamy szerokie doświadczenie wyniesione z największych, wielosektorowych projektów budowlanych. Odpowiednio przeprowadzona kompletacja danych o infrastrukturze i posiadanych zasobach umożliwia stworzenie modelu zapewniającego optymalne warunki do efektywnej realizacji projektu. Możliwość klarownego podziału zakresów prac, łatwa kontrola postępów oraz scentralizowana koordynacja – pomagają zminimalizować powielanie czynności i kolizje projektowe. Odpowiednia kompletacja danych podczas przygotowania modelu, to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy w perspektywie całego projektu.